Wednesday, 21 May 2014
About Dr. Nizam Shapie


 Guru Dr Nizam, Black Belt Seni Silat Malaysia, PhD Silat Kejurulatihan (UWIC, United Kingdom), Sarjana Sains Sukan (UiTM, Malaysia) & Ijazah Sarjana Muda Sains (UKM, Malaysia). Silat Jurulatih Dunia Diiktiraf, adalah atas silat guru antarabangsa yang mempunyai 10 tahun pengalaman dalam seni latihan mempertahankan diri (Kardi).Melalui pusat latihan Pusat Cemerlang Silat Malaysia, beliau menarik minat ramai pelajar silat antarabangsa untuk dilatih dan menguasai silat dengan berkesan. Dalam tempoh 5 tahun yang lalu, beliau telah memberi tumpuan kepada penyelidikan dan kajian dalam bidang kejurulatihan silat. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 50 tali pinggang hitam kepada pelajar di bawah pusat latihan.Beliau membaca berpuluh-puluh artikel seni mempertahankan diri dan mendaftar untuk ebook ini percuma dan surat berita.Beliau yang juga pensyarah kanan di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UITM Shah Alam berpendapat bahawa kajian ini dapat memberi semangat dan inspirasi kepada para pelajar yang berminat untuk melakukan kajian dalam bidang ini. Sumbangan beliau ini amat besar nilainya kepada bangsa dan agama dalam memertabatkan silat sebagai bela diri utama Malaysia..


RUJUKAN:
Dr. Nizam Shapie - EzineArticles.com Expert AuthorABOUT GURU DR NIZAM SHAPIE IN ENGLISH

I ѕtаrtеd learning Silat ѕіnсе 11 years οld. Mу ‘steady’ coach still – іѕ Grandmaster οf Seni Gayung Fatani Malaysia Association – Anuar Abdul Wahab bυt thе one thаt seriously building mу silat experience іѕ Guru Aminuddin Hj. Anuar. Both οf thеm аrе fаntаѕtіс аnd superb іn giving mе full lesson inside аnd outside o thе thе REAL meaning οf ‘Warrior’ / Pendekar.

Truly, I learned frοm thе beginning until I achieved mу Black Belt іn 1997. Bυt still practicing until today especially іn researching thе science behind Silat іn nature аnd sports. In 1997 until 2007 – I ѕtаrtеd coaching аll around Kuala Lumpur, Kajang, Ampang, Putrajaya, Semenyih аnd Cyberjaya аnd hаνе established mοѕt οf Silat class frοm lower tο upper level.

Together wіth Cikgu Shahiid wе established Silat Training Center – known аѕ ‘ Pusat Cemerlang Silat, Kajang‘ aka PCS іn 2002. Thіѕ іѕ thе starting οf a nеw era οf professionalism іn thе World οf Silat Education іn Malaysia. Thіѕ training center іѕ thе highlight οf mу carrier аѕ аt thе same time I wаѕ thе athletes, coach, entrepreneur аnd students іn Sport Science School (Master level), Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.

Thе full support frοm Grandmaster аnd οthеr coaches frοm Seni Gayung Fatani Malaysia Association hеlреd υѕ іn gaining experience іn branding Silat іn еνеrу school around Kuala Lumpur. Thіѕ training center аlѕο received popularity bу οthеr visitors аll around thе world еіthеr іn documentation, training, seminar οr filming everything regarding Silat.

Here аrе ѕοmе οf classes thаt I established together wіth mу partner Cikgu Shahiid :
Thіѕ іѕ јυѕt thе beginning οf mу life іn helping others аbουt self-protection, disciplines, health аnd human development through SilatSilat іѕ thе grеаt resources іn building self-esteem especially tο young generation those іn special needs condition.
Thе grеаt things іѕ whеn уου develop a nеw generation οf well educated coach іѕ thе greatest things еνеr happen tο mе іn Silat. I dіd train thіѕ nеw generating elite coach аѕ continuation οf coaching frοm generation tο generation.
I аm grateful tο bе given such wonderful students thаt always giving everything tο reach thе top level іn Silat аnd education. Sometimes wе need tο bе lіkе thеіr friend аnd mentor tο mаkе sure thе very best οf thеm.

RUJUKAN:
Cikgu Nizam Official Websitehttp://cikgunizam.com/about-2/

TUAN GURU AMINUDIN HJ. ANWAR
Guru Utama PSGFM kedua adalah Tn. Guru Aminuddin b. Haji Anuar. Beliau dilahirkan pada 6 Ogos 1970 di Lenggong Perak,Malaysia. Merupakan ahli seumur hidup PSGFM (No. Ahli: 1400) sebelum dipilih menerajuinya berdasarkan karakter, kepimpinan dan pengalaman luas beliau dalam dunia persilatan.
Pemilihan beliau selaku Guru Utama pernah dihasratkan oleh Allahyarham Tn. Haji Anuar Abdul Wahab semenjak tahun 1999 lagi. Naman disebabkan pendirian beliau yang menghormati Allahyarham sebagai pemimpin utama sebuah persilatan yang masyhur ketika hidupnya, beliau hanya menerima tugas ini setelah ketiadaan beliau. Tugas ini diterima dengan penuh sabar dan amanah dalam meneruskan kesinambungan silatmelayu warisan bangsa Malaysia ini. Bak kata pepatah ‘patah tumbuh, hilang berganti’.
Beliau kini telah mendirikan rumah tangga dengan Pn. Majnah Abdillah dan beralamat di Sandakan, Sabah. Sebelum menerima jawatan ini beliau pernahbertugas dalam bidang perniagaan, dan perkhidmatan  silatprofessional.
Berikut adalah maklumat lanjut mengenai beliau:
Pengalaman Bertugas:
1. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Kuala Lumpur (Graphic Artist) -1991/95
2. BOLD PLATFORM (Computer Graphic, Artist) -1995
3. SMART READER, English Children’s Books (Illustrator and Computer Artist) -1996
4. UTUSAN MALAYSIA BERHAD (Computer Graphic, Artist) -1997
5. TAKAFUL NASIONAL SDN. BERHAD (Insurance Agent Life/General) -2003/05
6. PROTON EDAR SDN BHD, SANDAKAN BRANCH, SANDAKAN
(Sales Advisor, Secretary of Safety PESB, Sandakan) -2008
7. RIGHTPOWER SDN. BHD SANDAKAN BRANCH, SANDAKAN (Sales Advisor, Sandakan) -2010
Pendidikan:
1. SIJIL RENDAH PELAJARAN —1986 (S.M Sultan Abdul Aziz Shah Kajang Selangor)
2. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA -1989 (S.M Sultan Abdul Aziz Shah Kajang Selangor)
3. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA -1991 (INSTITUTE CAHAYA MALAYSIA)
4. MENSA INSTITUTE OF ART DESIGN -1992
5. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PENANG -1995
6. COSMOPOINT COMPUTER GRAPHIC DESIGN, K.LUMPUR -1996/97
Pengalaman, Jawatan dan Kejayaan Silat :
1. Guru Utama ke-2, Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia. Pewaris Silat Malaysia yang di asaskan oleh Al-Marhum Tn. Hj. Anuar Hj. Abd. Wahab (AMN)
2. Ahli Majlis Perguruan PSGFM
3. YDP Silat Malaysia (SSM)
4. YDP Pesaka Sandakan, Sabah
5. Pengerusi Kelab Fatani Belia Sabah (KFBS)
6. Setiausaha, Majlis Jurulatih PSGFM (Mantan)
7. Penasihat, Pusat Cemerlang Silat (PCS)
8. Guru SilatSilat Malaysia PSGFM
9. Program khas Silat di School Of Silat, 5 Negara di Eropah.
Berpengalaman luas dalam membentuk pasukan dan program silat.
1. Juara Silat Kebangsaan dan Peringkat Sedunia, Silat Solo Putera
- (Gold Medal) 1992, Selangor
- (Gold Medal) 1994, Penang
- (Gold Medal) 1995, Terengganu
- (Bronze Medal) 1992, Jakarta, Indonesia
- (Silver Medal) 1994, Hatyai, Thailand
Kursus yang dikendalikan:
- Kursus Kejurulatihan Silat Melayu (Pertandingan)
- Kursus Teknikal Perwasitan Silat Melayu (Pertandingan)
- Kursus Silat Seni Solo dan Senjata (PCS)
- Kursus Silat Olahraga, Teknikal dan Perwasitan SOR
- Bengkel Motivasi Silat Untuk Pelajar Sekolah (Pangkor)
Program Pertandingan yang Pernah dikelolakan:
- Open Silat Olahraga UIA, Petaling Jaya
- Invitasi Silat Lima Penjuru Sekolah-Sekolah Hulu Langat
Silat Melayu PSGFM, Selangor Darul Ehsan
Silat Olahraga dan Seni Silat PSGFM Selangor
- Ketua Pertandingan Silat Terbuka UMS Sabah
Membangunkan Kelab Fatani Belia Sabah (KFBS) di Kota Kinabalu, Nov. 2009.
Menggerakkan dan selaku YDP Pesaka Sandakan meneruskan program Silat Malaysia sebagai tunjang program di Sabah dan Sarawak.
Kelas Silat Malaysia :
- Kompleks Sukan Sandakan, Jln Sibuga Sandakan
- Kompleks Sukan Putatan, Kota Kinabalu
- S.R.K Sungai Anib 3, Sandakan
- S.M.K Elopura 2, Sandakan
Perancangan Jangka Panjang :
Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT) telah menetapkan bahawa Indonesia, Malaysia, Brunai dan Singapura sebagai negara pendiri PERSILAT kerana di negara berkenaan terdapat aliran pencak silat yang memang mempunyai badan induk di Indonesia.
Organisasi pencak silat Indonesia dikenali sebagai Ikatan Pencak Silat Indonesia (1948) dan Indonesia telah mengiktiraf pencak silat sebagai seni bela diri asli bangsa Indonesia.
Oleh itu semua badan pendiri PERSILAT mengamalkan dan membangunkan pencak silat.
Sebagai rakyat Malaysia yang ingin merealisasikan pembangunan silat Melayu beridentitikan Malaysia yang dikenali sebagai Silat Pulut atau Gayung Pulut telah meningkatkan pendidikan silat tradisi gelanggang bangsal kepada kurikulum silat di kenali sebagai Kurikulum Silat Malaysia maka adalah wajar kita menggembeling tenaga menjadikan sukatan kurikulum silat ini dilaksanakan secara menyeluruh bermula dari peringkat dasar hingga IPTA dan Belia seterusnya mengangkat Silat sebagai Seni Beladiri Rasmi dan tersenarai dalam Akta Warisan Negara.
Maka satu usaha meneruskan, membangunkan dan mengembangkan aliran silat Melayu tradisi semenanjung atau silat asli tempatan versi Malaysia di peringkat negara dan antarabangsa. Memartabatkan Malaysia sebagai negara silat dengan mewujudkan Persekutuan Silat Antarabangsa yang menjadikan Malaysia sebagai pusat perkembangan silat sedunia.
Diharapkan kita berupaya dan mampu melaksanakan tugas dengan ikhlas, gigih, berani, harmoni, jujur, bijaksana, setia kawan demi kecintaan kepada Silat.
Di atas segala usaha melaksanakan tanggung jawab yang di amanahkan oleh Pertubuhan yang juga Perguruan Seni Gayung Fatani Malaysia dikurniakan rahmat, keredhaan dan di berkati dari Allah s.w.t., Insyallah.
rujukan:
http://senigayungfatani.com/perguruan/artikel/guru-utama-aminuddin-anuar/

TOKOH SENI SILAT MALAYSIA

      Allahyarham Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab AMN

                                          
PENGENALAN


Silat merupakan seni bela diri bangsa melayu dan nusantara yang telah wujud sejak sekian lama . Silat merupakan jati diri bangsa melayu . Di Malaysia khususnya, terdapat banyak jenis pertubuhan silat yang wujud dan antaranya ialah Silat Seni Gayung Fatani Malaysia . Tuan guru bagi pertubuhan Silat Seni Gayung Fatani Malaysia ialah Tuan Haji Anuar bin Haji Abd. Wahab . Beliau dikenali sebagai  “Pendita” dikalangan komuniti  Silat Seni Gayung Fatani Malaysia . Beliau merupakan tokoh silat yang sangat disegani dalam dunia persilatan di dalam negara mahupun antarabangsa . Pelbagai sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau dalam pembangunan silat di dalam negara mahupun antarabangsa. BIODATA

Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab AMN

Nama penuh beliau ialah Anuar bin Abdul Wahab . .Beliau dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1945 di Bagan Tunjang ,Sabak Bernam ,Selangor. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Sabak Bernam dan Sekolah Ungku Aziz Sabak Bernam dan kedua-duanya terletak di Sabak Bernam, Selangor. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Alam Shah di Kuala Lumpur. Telah dianugerahkan Pingat Ahli Mangku Negara dengan membawa gelaran/singkatan (A.M.N.). Beliau juga dianugerahkan gelaran Pendita oleh majalah senibeladiri terkemuka negara majalah Seni Beladiri di atas segala jasa dan sumbangan beliau di dalam dunia persilatan
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab meninggal dunia pada tanggal 10 Mac 2009 pada jam 6.10 petang di Hospital Kajang di Selangor. Berita mengenai kematian beliau memberi kejutan kepada komuniti silat di tanah air mahupun antarabangsa. Sebelum beliau meninggal dunia beliau sempat menyiapkan buku terakhirnya iaitu ‘SILAT’ yang mengambil masa setahun dalam menyiapkannya. Buku tersebut menjadi rujukan utama untuk Persatuan Seni Gayung Fatani dalam mempelajari mengenai sejarah dan pengajaran silat.TAHAP PENDIDIKAN

Beliau menyambung pengajian dalam pengajian iktisas dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Seni Lukis pada tahun 1965-1966 . Beliau seterusnya melanjutkan pengajian dalam peringkat Diploma Sarjana M.A  Pengajian Islam pada tahun 1985 di UKM . Beliau seterusnya mendapat  Sarjana M.A.  di UKM pada tahun 1987 dalam bidang persuratan. Beliau pakar dalam pendidikan jasmani , seni dan kesusteraan . Ketika pengajian, beliau telah mengambil kursus dalam bidang :
1. Art (MPIK)
2. Dakwah Islam (JPM)
3. Grafik Animasi untuk Filem (IPTAT)
4. Pendidikan dadah
Beliau merupakan seorang guru bersara dalam bidang pendidikan jasmani, seni dan sastera, dan merupakan ahli kakitangan di Selangor KBSM Art Source.
 PENGLIBATAN TOKOH DALAM DUNIA SILAT

PENGLIBATAN AWAL DALAM SENI SILAT
Semenjak 1957, Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab  telah mempelajari beberapa seni silat dan antaranya ialah Silat Harimau, Silat Cekak, Silat Sendeng, Silat Kuntau Betawi dan Seni Silat Helang Sewah di Kampung Hutan Melintang, Perak. Pada tahun 1965, beliau mempelajari Seni Silat Gayung Fatani di Sabak Bernam. Pada tahun 1976, beliau telah menubuhkan pertubuhannya sendiri iaitu Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia dan telah menjadi pengerusi dan Mahaguru dalam pertubuhan tersebut . Pada tahun 1983, melalui usaha Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab , Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia telah menjadi ahli kepada Pesekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA).


PENGLIBATAN DALAM PESAKA
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab telah menjadi Ahli Dewan Perguruan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia ( Pesaka ) dan Ahli Dewan Perguruan Pesaka Selangor. Beliau seterusnya telah menubuhkan “Silat Olahraga” pada peringkat negeri dan kebangsaan.  Beliau pada ketika itu merupakan  jurulatih dan juri pengadil bagi silat olahraga  sejak 1984-2004  . Beliau juga mengasaskan “Silat Seni” pada peringkat negeri dan kebangsaan. Beliau juga merupakan jurulatih dan juri pengadil bagi Silat Seni  sejak 1995 . Selain itu , beliau juga turut mengasaskan “ Kursus Muzik Silat Baku Malaysia”  dan beliau  merupakan hakim untuk Pergendangan Silat ( Muzik Silat Baku Malaysia) di Kedah pada tahun 2002-2004 . Selain itu beliau menganjurkan  kursus jurulatih dan hakim “Silat Seni” bagi sekolah - sekolah di seluruh Malaysia yang merupakan kursus untuk jurulatih, pengadil dan juri di peringkat sekolah di Maktab Teknik Kuala Lumpur.. Beliau juga menjadi Pengerusi Teknikal Kejohanan Silat Dunia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 1987 dan Pengerusi Teknikal ke-14 bagi Sukan SEA Kuala Lumpur.
PENGLIBATAN DALAM PERINGKAT SEKOLAH
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab  telah melibatkan diri dalam ko-kurikulum peringkat sekolah. Beliau pada ketika itu memegang jawatan sebagai Pengerusi Teknikal pertama Sekolah Menengah Kebangsaan Kejuaraan Silat  Kuala Lumpur. Beliau  menjadi hakim bagi Silat Seni di sekolah-sekolah pada peringkat negeri  dan kebangsaan. Beliau juga mengadakan kelas silat di sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah di negeri-negeri di Malaysia dan melibatkan dirinya dalam program silat sekolah. Beliau juga merupakan jurulatih silat pada peringakat kebangsaan mahupun antarabangsa. Ramai antara anak didiknya yang memperoleh kejuaraan pada peringkat kebangsaan mahupun anatarabangsa.  Beliau telah membangunkan silat di peringkat sekolah dengan mewujudkan satu kurikulum  terhadap pendidikan silat di peringkat sekolah.

PENGLIBATAN SILAT PADA PERINGKAT ANTARABANGASA
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab telah memegang jawatan sebagai setiausaha kepada penajaan pembentukan Persekutuan Silat Antarabangsa (PERSILAT) 1979 di Jakarta, Indonesia. Beliau juga telah menjadi jurulatih silat kepada beberapa negara seperti Austria, Switzerland, Perancis, Norway, Romania, Morocco dan Jerman untuk mengembangkan silat di negara mereka. Antara usaha beliau dalam mengembangkan seni silat pada peringkat antarabangsa adalah dengan mengadakan seminar dan bengkel di peringkat antarabangsa  seperti Perancis, Switzerland, Austria, Jerman dan Korea Utara. Beliau juga merupakan jurulatih  bagi Persekutuan Silat Antarabangsa (PERSILAT) . Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab juga telah melatih pasukan silat  antarabangsa seperti Thailand dan Vietnam.


 KETOKOHAN
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab  merupakan tokoh silat yang amat disegani di kalangan komuniti silat di dalam negara mahupun antarabangsa . Beliau yang merupakan pengerusi dan mahaguru bagi Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia telah mengetuai pertubuhan tersebut dengan jayanya . Pelbagai kemajuan yang telah dilakukan beliau sepanjang menerajui pertubuhan tersebut sehingga dikenali di peringkat negara mahupun antarabangsa. Beliau juga pernah menjadi Ahli Dewan Perguruan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia ( Pesaka ) dan Ahli Dewan Perguruan Pesaka Selangor . Melalui PESAKA , beliau telah mengasaskan silat olahraga dan Kursus Muzik Silat Baku Malaysia . Pada peringkat antarabangsa pula, memegang jawatan sebagai setiausaha kepada penajaan pembentukan Persekutuan Silat Antarabangsa (PERSILAT) 1979 di Jakarta, Indonesia. Beliau juga telah menjadi jurulatih silat kepada beberapa negara seperti Austria, Switzerland, Perancis, Norway, Romania, Morocco dan Jerman untuk mengembangkan silat di negara mereka.
           SUMBANGAN DALAM BIDANG PENULISAN
Tuan Haji Anuar bin Haji Abdul Wahab telah menulis buku persilatan yang bertajuk “Silat Olahraga” dan “Teknik Silat Melayu” dan buku tersebut telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku-buku tersebut telah  dikeluarkan dalam dua bahasa untuk edaran tempatan  antarabangsa. Karya terakhir beliau bertajuk “Silat-Sejarah perkembangan kurikulum silat melayu tradisi dan pembentukan kurikulum silat malaysia moden” menyingkap secara lengkap sejarah pembentukan kurikulum silat dan pembentukan Silat Malaysia yang kini telah dijadikan kurikulum silat PSGFM dengan nama Kurikulum Silat PSGFM Piawaian 2000.